About Fabelab SPACE

Fabelab SPACE dk

Om Fabelab SPACE

Fabelab SPACE er vores nye flagskibsbutik, der kombinerer kreativitet, historiefortælling og bæredygtighed i et værksted, en café og butik. 

Vi åbner et lokalt værksted, som giver nysgerrige og legesyge børn mellem 5-12 år muligheden for at komme forbi med deres venner eller familier og fordybe sig i kreative og æstetiske håndværksprojekter, imens de nyder økologiske lækkerier fra vores café.

Alle aktiviteter udspringer af Fabelabs univers og fortællinger kombineret med årstiden og kulturelle traditioner, og vi anvender genanvendelige og overskudsprodukter til projekterne.

Fabelab Space tilbyder også ugentlige, guidede Masterclasses, hvor børnene kan dykke dybere og lære mere om et specifikt kreativt emne. Billetter kan købes via billetto.dk. 

Konceptet har en pædagogisk ambition om at styrke empati og opfindsomhed gennem kreative rammer, og vores hensigt er at lære børn om bæredygtighed, og hvordan man kan finde fred med mindre og sætte pris på de små ting. 

Fabelab SPACE er en gammel drøm hos Fabelabs ejer, Michaela Weisskirchner-Barfod. Med sin baggrund som arktitekt har hun længe ønsket at åbne et sted at skabe autentiske og æstetiske håndværksprojekter, som har til formål at lære børn mere om sig selv og verden. 

Se mere på Instagram og Facebook

 

About Fabelab Space

Fabelab Space is our new flagship store combining creativity, storytelling and sustainability in a craft space, café and shop. 

We are opening a local space that provides the opportunity for curious and playful children to come by with their friends or families to immerse themselves in creative and aesthetic craft projects while enjoying organic treats in the café. 

All activities are based on Fabelab’s universe and storytelling combined with the course of the year and cultural traditions, and all projects are based on using recycled and surplus products. Fabelab Space will also offer guided Masterclasses, where children can dive deeper and learn more about a specific creative theme. 

The concept holds a pedagogical ambition to strengthen empathy and ingenuity through creative frameworks, and the intention is to teach children about sustainability and how to find peace with less, appreciating the little things. 

With Fabelab Space we wish to make authentic and aesthetic craft projects that learn children more about themselves and the world. 

See more on our Instagram and Facebook

x